Bộ đùn nhiệt

Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.3mm Nozzle

Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.3mm Nozzle

Tên sản phẩm: Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.3mm Nozzle Serial: 3B123 Giá bán: 160.000đ..

Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.4mm Nozzle

Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.4mm Nozzle

Tên sản phẩm: Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.4mm Nozzle Serial: 3B123 Giá bán: 160.000đ..

Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.5mm Nozzle

Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.5mm Nozzle

Tên sản phẩm: Bowden E3D V6 with Fan 1.75mm+0.5mm Nozzle Serial: 3B124 Giá bán: 160.000đ..

Bowden E3D V6 with Fan 3.0mm+0.2mm Nozzle

Bowden E3D V6 with Fan 3.0mm+0.2mm Nozzle

Tên sản phẩm: Bowden E3D V6 with Fan 3.0mm+0.2mm Nozzle Ser..

Bowden E3D V6 with Fan 3.0mm+0.3mm Nozzle

Bowden E3D V6 with Fan 3.0mm+0.3mm Nozzle

Tên sản phẩm: Bowden E3D V6 with Fan 3.0mm+0.3mm Nozzle Ser..

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang)