Dịch Vụ

- Thiết kế mẫu theo yêu cầu trên phần mềm Auto CAD, SolidWorks.

- In 3D mẫu từ file do chúng tôi thiết kế hoặc khách hàng cung cấp

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Liên hệ: 0909996812

Không có sản phẩm trong giỏ hàng!